Τα Φιλαράκια Ελλάδας – BESTBUDDIES Greece, είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο που εκπροσωπεί το διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα των Best Buddies International. Δραστηριοποιείται από το 2011 και σκοπό έχει την κοινωνική αφύπνιση για τα άτομα με νοητικές και αναπτυξιακές διαταραχές. Για την επίτευξη του σκοπού του, το πρόγραμμα υλοποιεί δύο βασικούς άξονες: τη φιλία «ένας-προς-έναν» & την ανάπτυξη της αυτοεκπροσώπησης. Μέσω του προγράμματος υποστηρίζεται το δικαίωμα των ΑμεΑ στην κοινωνικοποίηση και τη συναναστροφή, όχι μόνο προσφέροντας τη δυνατότητα ανάπτυξης φιλίας μεταξύ δύο ατόμων αλλά εκπαιδεύοντας την κοινωνία στη σημαντικότητα της κοινωνικής αποδοχής. Η φιλία είναι ισχυρός και φυσικός τρόπος κοινωνικοποίησης και με τη δημιουργία φιλίας «ένας προς έναν» εξαλείφεται η μοναξιά και η απομόνωση ενώ τονώνεται η αυτοπεποίθηση, βελτιώνεται η ποιότητα της καθημερινότητας και παράλληλα ενισχύεται η κοινωνική αντίληψη και η αποδοχή των ευάλωτων ομάδων.

Ιστοσελίδα