• Κατασκευή και Διαχείριση Ιστοσελίδων WordPress και Joomla
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Μαθήματα Πληροφορικής
  • Ταχύρυθμα σεμινάρια βασικών δεξιοτήτων υπολογιστών & πιστοποιήσεις Α.Σ.Ε.Π
  • Επισκευή Υπολογιστών

www.labcomputing.gr